Mosso Müzik Atölyesi Kursları

Klasik Gitar

Klasik gitar dünyada en yaygın olarak kullanılan gitar çeşididir. 6 telli olup tahta gövde ve tahta klavyeden üretilmektedir. Şu anki şeklini 1984 yılında İspanyol çalgı yapımcısı olan Antonio Torres vermiştir.

Akustik Gitar

Çelik telli akustik gitarlar ilk olarak 19. yüzyılda Amerika'da ortaya çıkmıştır. Bu dönemde, Avrupa geleneklerinden yola çıkarak yeni bir tür akustik gitar imal eden pek çok Amerikan üreticisi vardı. Çelik teller 1860 ile 1900 arasında yaygınlaşmış, 1930'larda ise standard bir aksam haline gelmiştir.

Elektro Gitar

"Kızartma tavası" (Frying pan) diye adlandırılan çelikten yapılmış müzik aleti, Rickenbacker Electro firmasından George Beauchamp tarafından tasarlandı. Beauchamp, 1936 yılında elektro gitar patentini almıştır.

Piyano

Tuşlu çalgılar sınıfına giren piyano, ilk olarak 1711 yılında Bartolomeo Cristofori tarafından Floransa kentinde yapıldı. Çalgının adı İtalyanca “hafif ve güçlü” anlamlarına gelen “piano e forte” nin önce birleştirilmesinden (pianoforte) sonra da kısaltılmasından (piano) ortaya çıktı.

Yan Flüt

900 yılından beri kullanıldığı bilinmektedir. Avrupa'ya ise 12. yüzyılda Almanca konuşulan bölgelerde, askeri bandolarda kullanılmak üzere girmiştir. Bir zamanlar yan flüte “Alman flütü” denmesinin başlıca sebebi budur. Esas olarak orkestralarda kullanılmaya ise 16. ve 17. yüzyıllarda başlanmıştır.

Bateri

1930'lu yıllarda bateri genel olarak bugün çaldığımız haline ulaşmıştır. Temel olarak baterinin parçaları şunlardır: Bas davul, snare davul, tom davulları, hi hat zili ve diğer büyük ziller.

Keman

Keman’ın ilk kez nerede yapıldığı kesin olarak bilinmemekle birlikte, ortaçağda İngiltere’de Fidele, İtalya’da Lira da Breci, Fransa’da Viol adlarıyla kullanılan yaylı çalgılar Keman’ın atası sayılır. Lavignac, Keman’ın Türklerin kemençesinden alındığını yazar. Bazı kaynaklarda ise Arapların Rebab’ından geliştirildiği öne sürülmüştür. 16.ve 17. yüzyıldaki Keman yapım ustaları Nicolo Amati, Paolo Maggini, Giuseppe Guarneru, Antonio Stradivarius keman’a son şeklini vermişlerdir.

Bağlama

Bağlama adına, ilk olarak 18. yüzyıl metinlerinde rastlanır. Bu dönemde Anadoluya gelen Jean Benjamin de Laborde, seyahatnamesinde, “Bağlamanın biçimi tıpkı Çöğürünki gibi, ama ondan daha küçüktür … ” der.

Ud

İnsanoğlunun yaptığı en eski telli çalgılardan olan udun atası sayılabilecek ilk çalgıların, Eski Mısır’da (İ.Ö. 1320-1085) yapıldığı sanılıyor. Çünkü, bu dönemden kalma kilden kabartmalardan birinde uda benzer bir çalgı betimlenmiştir. Olasılıkla, antik ud gibi bu yeni ud da tek bir ağaç parçasından oyularak yapılıyordu ve gövdesi bugünkü udunkinden daha küçüktü; göğsü ise deridendi.

Menu